Zakelijk bestellen... Bekijk de mogelijkheden

Go to account settings

Disclaimer

SayCheeseToday B.V (Kamer van Koophandel: 80989721), hierna te noemen SayCheeseToday , verleent u hierbij toegang tot saycheesetoday.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. SayCheeseToday B.V behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SayCheeseToday B.V spant zich in om de inhoud van saycheesetoday.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op saycheesetoday.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SayCheeseToday B.V.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op saycheesetoday.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SayCheeseToday B.V. Voor op saycheesetoday.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SayCheeseToday B.V nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SayCheeseToday B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SayCheeseToday B.V, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

De informatie op deze site kan op ieder gewenst moment door SayCheeseToday B.V. worden gewijzigd.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ja, inspireer mij!

Your Cart — 0

You cart is currently empty

Inloggen